Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah mengenai penetapan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) SMK Negeri 1 Pangandaran, berikut ini susunan struktur organisasi SMK Negeri 1 Pangandaran :
Profil Terbaru